Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ahlat T Tipi Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevlendirilmek üzere 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu için Üye Seçimi Başvuru Süresi Uzatıldı.
  02.10.2023

  T.C.

  TATVAN

  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

                          Karar No:                            Evrak No                                  Konu:                                                                                                                                                                                                                                                

                          2023/21                               9409478820                          Başvuru Süresi Hk                                                                                                                                                                                                                                                 

  K A R A R

   

                      Komisyon Başkanı                             : İbrahim MISIRCI         Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

                      Komisyon Üyesi                                 : Mustafa ABUR           Cumhuriyet Başsavcısı

                      Komisyon Üyesi                                 : Hilal ÇELİK                  Hâkim

                      Komisyon Zabıt Katibi                      : Veysel ERDİL    

   

                      Komisyon Başkanlığımızın 20/09/2023 tarih ve 2023/10 Karar sayılı kararı ile  Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Hizan ilçeleri olmasına karar verildiği, Ahlat T Tipi Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevlendirilmek üzere 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Kanunu gereğince  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu oluşturulmasına dair karar verildiği,

                 Oluşturan ilan metninin Tatvan Adliyesi web sitesinde yayınlandığı, başvuru süresi içerisinde yeterli sayıda başvuru yapılmadığı göz önüne alınarak başvuru süresinin uzatılması hususunda konu Tatvan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca görüşülerek değerlendirildi.

                   GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

                  -İzleme Kuruluna seçim yapılması için adaylar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin sürenin 06/10/2023 günü mesai bitimine kadar uzatılmasına,

                  -İş bu kararın bir suretinin ilan metni ve başvuru formu ile birlikte ilgili tüm kamu kurumlarında yayınlanması için müzekkere yazılmasına,

                  -Kararın bir örneğinin başvuru tarihleri güncellenen ilan metni ile birlikte Tatvan Adliyesi resmi internet sitesinde yayınlanmasına,

                  Dair; 02/10/2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.02/10/2023   

   

                 Başkan 215980                                           Üye 193528                                            Üye 211411                                            Zabıt Katibi 188083

   

   

  Başvuru Formu İçin Tıklayın

  Sağlık beyan formu için tıklayınız.

   

   

  Adres

  İstasyon Mah., Bitlis Yolu Cad., 13200 Tatvan/Bitlis

  Telefon

  04348276104

  04348276104

  E-Posta

  tatvancbsisaretadalet.gov.tr