Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Asil Üye ve Yedek Üye İsim Listesi Açıklandı
  08.12.2023

  T.C.
  TATVAN
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   


  Karar No:     Evrak No                    Konu:                                                                                                                                                       08/12/2023
  2023/59    9728452828             Cezaevi İzleme Kurulu İlanı                                                                                 


  K    A    R    A    R


  Komisyon Başkanı           : İbrahim MISIRCI         Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  Komisyon Üyesi              : Mustafa ABUR            Cumhuriyet Başsavcısı
  Komisyon Üyesi              : Hilal ÇELİK                 Hâkim
  Komisyon Zabıt Katibi    : Sedat ARIKBAŞ 

  Tatvan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bugün toplandı.
  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 04/10/2023 tarih ve E-42626735-622.02-3663/139578 sayılı yazıları ile Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun idari yönden 01/01/2024 tarihinden itibaren Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesine ilişkin 03/10/2023 tarihli Bakanlık Oluru üzerine, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Kurulmasına ilişkin 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları kanununa göre izleme kurulu üyelerinin durumu incelendi.

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :
  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları kurulmasına ilişkin 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişiklikle izleme kurullarının beş asıl ve üç yedek üyeden oluşturulması ile üyeler dört yıl için seçilir, süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir hükmü gereğince Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu  ile Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üye seçiminin yapılması gerektiği görülmüş olmakla;
  4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 2.maddesinin ikinci fıkrası gereğince Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu  ile Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna üye seçilmesi amacıyla 22/09/2023 tarihli ilan tutanağımızın müracaat edeceklere duyurulması için Bitlis ilinde bulunan tüm kamu ve kuruluşlarına gönderilerek talepte bulunacaklara ilan yazımızın duyurulmasının istendiği,
  Yapılan ilan üzere İzleme Kurulu Üyeliğine seçilmek üzere Esvet AKARSU, Muhammed Emin ACAR, Seda YAVUZ YAMEN, Yusuf BAHADIR, Burhan YAĞŞİ, Muhammed Ragıp ECE, Abdulbaki TOPRAK, İbrahim KOÇAK, Coşkun ALCEREN, Cemil REŞİTOĞLU, Erkan MARHAN, Nurten Ebru ÖZDEMİR, Rıdvan ÖZMALTAŞ, Güven ORAK, Refik AYDIN, Etem BALLIKAYA, Bekir Sıtkı IŞIK, Şahin ÖNYER, Gülşah ALPTEKİN'in müracaatta bulundukları nalaşılmıştır.
  Bitlis ve Mülhakat Ceza İnfaz kurumları ve Tutukevleri izleme Kurulunda görev almak isteyenlerin talep dilekçeleri ve ekleri, Bitlis Emniyet Müdürlüğünün cevabi yazıları, Bitlis ve mülhakat Ceza infaz Kurumlarının cevabi yazıları birlikte incelendi ve değerlendirildi.  
  Yapılan değerlendirmede; 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlar ile İzleme Kurulu Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlar ile İzleme Kurulu Kanununun 3.ve 4.maddelerinde belirtilen vasıfları taşıdıkları yapılan araştırmalarda anlaşılan bu başvuru adaylarından;
  A- Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevleri İzleme Kurulu : 


  ASİL ÜYELİĞİNE :
  1-Serbest Avukat Muhammed Emin ACAR
  2-Nüfus Memuru Erkan MARHAN
  3-Öğretmen - Şube Müdürü Ethem BALLIKAYA
  4-Öğretmen - Gülşah ALPTEKİN
  5-Seçim Katibi - Rıdvan ÖZMALTAŞ


  B-  Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevleri İzleme Kurulu :


  YEDEK ÜYELİĞİNE : 
  1-Müezzin Kayyım Bekir Sıtkı IŞIK
  2-Polis Memuru Seda YAVUZ YAMEN
  3-Öğretmen Muhammed Ragıp ECE' nin 
  4 YIL SÜRE İLE SEÇİLMELERİNE,

  Diğer başvuru adaylarından Esvet AKARSU, Yusuf BAHADIR, Burhan YAĞŞİ, Abdulbaki TOPRAK, İbrahim KOÇAK, Coşkun ALCEREN, Cemil REŞİTOĞLU, Nurten Ebru ÖZDEMİR,  Güven ORAK, Refik AYDIN,  Şahin ÖNYER'in taleplerinin REDDİNE,
  Yeni seçilen bu üyelerin göreve başlattırılmasına ve göreve başlamadan önce yönetmeliğin 5.maddesi gereğince Komisyonumuz huzurunda and içmelerine ve yine Yönetmeliğin 4.bölümün 15.maddesi gereğince mevzuata ilişkin hazırlayıcı eğitimin yaptırılmasına,
  Durumun adı geçenlere tebliği ile kararın bir örneğinin Bitlis Merkez ve Mülhakat Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, bir örneğinin ise Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 08/12/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   BAŞKAN - 215980                               ÜYE - 193528                           ÜYE - 211411                            Zabıt Katibi-127355

  Adres

  İstasyon Mah., Bitlis Yolu Cad., 13200 Tatvan/Bitlis

  Telefon

  04348276104

  04348276104

  E-Posta

  tatvancbsisaretadalet.gov.tr